Cheque voor De Dorpsraad Kamperzeedijk

Op dinsdag 16 mei j.l. heeft De Dorpsraad Kamperzeedijk een cheque ontvangen van Mevr. Erica van Swaay namens de Gebiedscoöperatie IJsseldelta.

Ze ondersteunt hiermee een drietal burgerinitiatieven op de Kamperzeedijk, te weten: ‘Zeediekzorg’, een informatiepaneel bij de Luustertoafel in het Dorpshart en een goodiebag met informatie over Kamperzeedijk, haar school en alle verenigingen. De Dorpsraad wil haar hiervoor hartelijk bedanken.