Collecteweek LIV 4 Refilwe, dinsdag 23 t/m vrijdag 26 april

 

Komende week kunt u collectanten voor Stichting Refilwe bij u aan de deur verwachten!

De collectanten hopen geld in te zamelen voor Stichting Refilwe om de huidige projecten in Zuid Afrika te kunnen blijven continueren. Daarnaast hoopt stichting Refilwe van 20 tot en met 30 september 2019 weer met een groep vrijwilligers naar Zuid Afrika te gaan om daar vrijwilligerswerk bij de projecten in Zuid Afrika te gaan doen en de opbrengst van de collecte te kunnen investeren.

Stichting Refilwe Zuid Afrika (ZA) is in 1991 opgericht door Jean Stewart (verpleegkundige) en Yvonne Jacques (pastoor). Vanuit het christelijke gedachtegoed wilden zij de arme bevolking in Lanseria vertellen over het Woord van God en brachten zij bezoeken aan de sloppenwijken rondom Lanseria. Zij zagen de nood in deze gebieden en zijn in 1991 begonnen met het opzetten van een primaire gezondheidszorgkliniek, waarbij de stichting zich in de loop der jaren ontwikkelde en tevens een school en opvangcentra voor weeskinderen opende. Vanaf 2005 tot heden richt Stichting Refilwe ZA zich door middel van verschillende projecten op de ontwikkeling van kinderen, jongeren en ouderen in community van Refilwe en Joe Slovo.
Eind 2018 is Refilwe ZA gaan samenwerken met Lungisisa Indlela village (LIV). Tich en Joan, founding fathers van LIV village in Durban, hebben een bezoek aan Refilwe gebracht en wilden graag krachten bundelen met Refilwe ZA. Beide organisaties werken vanuit eenzelfde visie en overtuiging en bieden hulp aan kansarme kinderen, jongeren en ouderen.
Stichting Refilwe ZA biedt ondersteuning en zorg door middel van verschillende projecten zoals;

· Het God Parent Program (pleeggezinnen)

· Het El Roi Babyhome (babyhuis)

· De Early Childhood Development Centres & Preschools (crèches en kleuterscholen)

· De Afterschool Care Centres (huiswerk centra),

· Recycling program (recycling)

· De Health Care Clinic (primaire gezondheidszorgkliniek)

· De Skills Development (ontwikkeling van vaardigheden m.b.t. werk),

· De Holidayclub en de Kidsclub (vakantiebijbelclub).

· Door middel van deze projecten wordt er op verschillende vlakken ondersteuning geboden en worden de gemeenschappen gestimuleerd om hun zelfredzaamheid te vergroten.