Donateur

BREMAN.NET is een vrije website, die alles op basis van donaties probeert te doen. U hulp is daarbij natuurlijk nodig. U mag vrijblijvend doneren, de hoogte van het bedrag mag uzelf invullen. Het geld van de donatie’s wordt gebruikt voor het opslaan van de foto’s op externe servers. Zo hoop ik in de toekomst steeds meer foto’s te kunnen plaatsen en voor later een prachtig archief van Genemuiden op te bouwen.

Donateur (jaarlijks) –> € 5,00 of meer natuurlijk / Ook adverteren is mogelijk vraag naar de mogelijkheden

Doneren kan op:

Rabobank Genemuiden
NL 87 RABO 0 16 36 47 771 t.n.v. Breman.net
o.v.v. uw emailadres a.u.b.

natuurlijk mag de gift ook in een gesloten enveloppe
BREMAN.NET Langestraat 90 8281 AN Genemuiden

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Nog vragen, stuur een berichtje

Contact