Fabriekstraat Genemuiden gestremd vanaf 21 augustus

Fabriekstraat Genemuiden gestremd vanaf 21 augustus

Vanaf 21 augustus 2017 is de Fabriekstraat in Genemuiden gestremd vanwege wegwerkzaamheden. Het betreft het weggedeelte vanaf de Oosterkaai tot en met de kruising met de Klaas Benninkstraat. De stremming duurt, afhankelijk van de voortgang en de weersomstandigheden, circa 5 weken.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een nieuwe fundering en het herstraten van de weg. Het werk wordt in aaneengesloten fases uitgevoerd, zodat niet het gehele werkgebied gel kt dig wordt opengebroken.

Afsluitiung
Tijdens de uitvoering is de Fabriekstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook de kruisingen van de Fabriek- straat/Achterstraat en Fabriekstraat/Klaas Benninkstraat zijn enkele dagen gestremd. De kruising Fabriekstraat/ Burgemeester Ten Veldestraat blijft gewoon toegankelijk.