Geen verlenging bestuursperiode voorzitter Berend van Lente

Na 1 periode van 3 jaar heeft voorzitter Berend van Lente besloten zich tijdens de komende Algemene Ledenvergadering in Oktober niet herkiesbaar te stellen.

Berend heeft de afgelopen 3 jaar veel tijd en energie gestoken in onze vereniging en mist de erkenning en motivatie om zich nogmaals herkiesbaar te stellen.

Het bestuur is gestart om deze bijzonder mooie en belangrijke functie voor onze vereniging opnieuw in te vullen.