Gerrit Snijder overhandigt vondsten aan Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland

 

Een aantal jaren geleden heeft de heer Gerrit Snijder tijdens het uitbaggeren van de stadsgrachten in Hasselt een groot aantal voorwerpen gevonden. Vandaag is de collectie officieel overhandigd aan de onlangs opgerichte Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland.

De totale collectie voorwerpen is volgens de gemeentelijk archeoloog Michael Klomp van grote waarde voor de scheepvaartgeschiedenis van Hasselt. Van een groot aantal objecten is de exacte vindlocatie nog bekend en dit maakt het tot een uniek tijdsdocument van de lokale binnenvaart en scheepindustrie. De Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland, gaat na de overdracht de vondsten beheren, determineren, registreren en fotograferen.

Collectie Snijder
De overdracht vond plaats op het gemeentehuis in Hasselt. Burgemeester Eddy Bilder was aanwezig bij de ondertekening van de schenkingsovereenkomst. Vanuit zijn betrokkenheid als portefeuillehouder Archeologie liet hij weten dat het hem deugd deed dat de collectie nu bij de stichting een goed beheerder heeft gevonden. Hierdoor blijft de collectie als één geheel voor Hasselt behouden. De burgemeester sprak zijn waardering uit voor de inzet en bevlogenheid waarmee de heer Snijder de collectie voor het nageslacht heeft weten te behouden. Ook heeft de heer Snijder via diverse tentoonstellingen de collectie onder de aandacht van een breed publiek gebracht. Daarom heet, als eerbetoon aan de schenker en vinder van de verzameling, de collectie vanaf heden ‘de collectie Snijder’.

Archeologische Werkgroep Zwartewaterland
De schenking van de collectie is het eerste wapenfeit van de Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland (SAWZ). De oprichting van de werkgroep vond plaats op 4 augustus jl. en is door de gemeente Zwartewaterland positief ontvangen. De stichting is opgericht door John Assink uit Hasselt, met als specifiek doel het behouden en beschermen van archeologische waarden en objecten in de gemeente Zwartewaterland. Om dit mogelijk te maken wordt nauw samengewerkt met andere werkgroepen uit de regio die aangesloten zijn bij de Archeologische Werkgroep voor Nederland (AWN). Dankzij een bijdrage van de AWN en de gemeente werkt de werkgroep momenteel aan een website, die binnenkort online komt. Centraal op de website staan de archeologische projecten en vondsten in Zwartewaterland.

Werkruimte voor vrijwilligers
Momenteel zoekt de stichting nog naar een passende werkruimte, waar de vrijwilligers hun activiteiten kunnen ontplooien. Naast het onderzoeken, beschrijven en restaureren van archeologische vondsten wil men ook graag cursussen, lezingen en tentoonstellingen gaan organiseren. De SAWZ is nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, onder meer voor het registreren van archeologische vondsten of het ontwikkelen van de daartoe benodigde computerprogramma’s. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via archeologiezwartewaterland@hotmail.com