Landschapsexcursie voor ondernemers uit Hasselt en Zwartsluis

 

Samen op zoek naar nieuwe vormen van landschapsbeheer

Landschapsexcursie voor ondernemers uit Hasselt en Zwartsluis

IJsseldelta – De IJsseldelta is een bijzonder landschap dat gekoesterd wordt door bewoners, ondernemers en bestuurders. Al jaren wordt daarom geïnvesteerd in de kwaliteiten van het landschap. De Gebiedscoöperatie IJsseldelta en de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta nodigen niet-agrarische ondernemers uit Hasselt en Zwartsluis uit om samen op zoek te gaan naar nieuwe vormen van landschapsbeheer, om ook voor de toekomst de kwaliteit van het landschap te borgen. De landschapsexcursie vindt plaats op dinsdagavond 25 juni. Agrarische ondernemers zijn op een andere manier aangehaakt.

De centrale vraag tijdens deze avond is: hoe kunnen ondernemers hun bijdrage leveren om de kwaliteiten van het landschap in de IJsseldelta voor de toekomst te behouden en te versterken? Wat is hun binding met de regio en het omliggende landschap? Willen zij meewerken aan het behoud van het landschap, bijvoorbeeld door het adopteren van karakteristieke landschapselementen? Of stellen zij hiervoor middelen, machines of medewerkers beschikbaar?

Samen het landschap verkennen

De IJsseldelta kent vele verrassende landschappen met prachtige verhalen. De Veldiger Binnenlanden is zo’n plek. Het gebied ligt tussen het Zwarte Water en de Oldematen en heeft met Zwartewatersklooster een parel in handen. Wij willen graag het verhaal van het landschap met ondernemers uit Hasselt en Zwartsluis delen. Dat doen we luisterend en fietsend.

Programma

19.45 – 20.00 uur Inloop De Veldschuur, Wijkweg 2 in Rouveen

20.00 – 20.30 uur Introductie en verhaal van het landschap

20.30 – 21.30 uur Fietsexcursie door de Veldiger Binnenlanden

21.30 – 22.30 uur Afsluiting met een hapje en drankje

Aanmelden

Wilt u ook aanwezig zijn tijdens deze landschapsexcursie? Meld u dan voor 21 juni aan bij Jan-Olaf Tjabringa via info@gcijsseldelta.nl of 06-27095640. Laat u ook even weten of u gebruik maakt van uw eigen fiets? Uiteraard staat er een fiets voor u klaar in geval eigen gebruik niet mogelijk is.

Landschap van ons allemaal

Om de kwaliteit van het landschap in de IJsseldelta te behouden blijft inzet van de provincie, gemeenten, bewoners, ondernemers en organisaties belangrijk. De provincie heeft aangegeven nog 25 procent van de vergoedingskosten op zich te willen nemen voor het landschapsbeheer. Ook de gemeenten (Zwartewaterland, Kampen en Zwolle) werken aan het beschikbaar stellen van 25 procent bijdrage. De overige 50 procent moet worden ingevuld met zelfwerkzaamheid en nieuwe vormen van financiering. De achterliggende gedachte hierbij is dat landschapsbeheer een verantwoordelijkheid is van ons allemaal en niet alleen van een kleine groep betrokkenen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op gcijsseldelta.nl of op splij.nl.