Leerlingen groep 8 Eben-Haëzerschool geslaagd voor het Jeugd EHBO-examen

Afgelopen vrijdag was het zover: na bijna een half jaar theorie- en praktijklessen volgen was het EHBO-examen aangebroken. De leerlingen keken er toch met wat spanning naar uit.
In januari startten de leerkrachten van groep 8 met de theorielessen en een drietal ouders met de praktijklessen op de vrijdagochtenden. De theorielessen bestonden o.a. uit kennis van het menselijk lichaam, de theorie van botbreuken en brandwonden. Tijdens de praktijklessen werd geleerd om verschillende verbanden aan te leggen, een slachtoffer in de stabiele zijligging te leggen en om een slachtoffer te beademen.
Het resultaat mocht er zijn: alle leerlingen zijn geslaagd met als compliment van dhr. De Wilde, de EHBO-kaderinstructeur, dat het kennisniveau bij de leerlingen heel hoog was.
140528ehbo1

140528ehbo2