Lintjesregen 2019: Vijf inwoners Zwartewaterland Koninklijk onderscheiden

 

Vijf inwoners van de gemeente Zwartewaterland ontvingen op vrijdag 26 april tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een Koninklijk onderscheiding uit handen van burgemeester Bilder. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Met de woorden ‘Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau’ kregen de volgende personen de versierselen die horen bij de benoeming opgespeld door burgemeester Bilder.

• Mevrouw A. Gerrits-Veuger – Zwartsluis
• De heer W.J. de Jonge – Mastenbroek
• Mevrouw W.R. Koerhuis – Aalbers – Zwartsluis
• De heer J.W.M. Reuvekamp – Hasselt
• Mevrouw S. van der Steege-Snel – Genemuiden

Verdiensten
In de bijlage treft u een uitgebreid overzicht aan van de decorandi en hun verdiensten.

Klik hier voor het overzicht

Foto: Jan van Kleef