Margreet Bosma-van Wieren lijsttrekker van het CDA Zwartewaterland

 

Tijdens de ledenvergadering van het CDA Zwartewaterland op 12 december is de definitieve kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. Margreet Bosma is unaniem gekozen tot lijsttrekker.

Bosma is in 2006 in de gemeenteraad gekomen en is sinds 2009 fractievoorzitter van de christen democraten in Zwartewaterland.

“Ik ben blij en vereerd dat ik het vertrouwen van onze leden, bestuur, wethouder, en fractie heb gekregen. Samen met alle kandidaten gaan we voor een goed resultaat bij de verkiezingen in maart 2018. Het CDA heeft laten zien een partij te zijn die verantwoordelijkheid kan en wil nemen ook wanneer het economisch niet goed gaat. Het CDA is een betrokken partij en verdient het vertrouwen van de kiezer. Het gaat beter met Zwartewaterland maar er liggen nog uitdagingen die we graag willen oppakken. Het is belangrijk te blijven werken aan de leefbaarheid in onze kernen en aandacht te houden voor het buitengebied. Het bestaansrecht van de middenstand moet worden gewaarborgd en het CDA staat voor een goede samenwerking met het bedrijfsleven. Samen sta je sterker en samenwerken maakt je sterker”.

Margreet Bosma deed tijdens de ledenvergadering een oproep aan alle Zwartewaterlanders om vooral te gaan stemmen op 21 maart 2018. “Dan krijgen we een goede afspiegeling van onze samenleving in de raad.” Aldus Bosma.