Nieuwe gastvrouwen Nazorgcentrum IntermeZZo halen certificaat

 

Nazorgcentrum IntermeZZo is trots op de vijftien kanjers van gastvrouwen die kortgeleden het officiële “Certificaat Basistraining Vrijwilligers IPSO” behaalden. Hiermee zijn de vrijwilligers, die het team zijn komen versterken, goed toegerust voor de omgang en opvang van mensen met kanker en hun naasten.

De gastvrouwen hebben in de vierdaagse training hun theoretische en praktische kwaliteiten versterkt. Tijdens de inwerkperiode hebben ze al laten zien dat ze met betrokkenheid de gasten bejegenen. IntermeZZo steunt mensen om de regie op hun leven met kanker te herpakken door het beiden van een luisterend oor, voorlichting , workshops en cursussen en een scala aan ontspannende activiteiten.

Groei en uitbreiding
Nazorgcentrum IntermeZZo verhuisde begin dit jaar naar een bijna vier maal zo grote locatie. Het aantal bezoeken groeide vanaf de start in 2010 van 500 naar 4.000 in 2017. Vanwege het doorgroeiend aantal gasten en de grotere locatie mét een forse bostuin, was het nodig het team uit te breiden met 50 %. Een actieve werving voor vrijwilligers bleek mensen uit en brede regio aan te spreken. Vrijwilligers zijn afkomstig uit Zwolle, maar ook uit Zwartewaterland, Hattem, Kampen, Meppel en omgeving.

Alle vrijwilligers worden met regelmaat geschoold in onder andere gesprekstechnieken, gericht op de omgang en ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten. Door voortdurende scholing is en blijft IntermeZZo een gecertificeerde organisatie op het gebied van deze heel specifieke nazorg.
Scholing is mogelijk door financiële ondersteuning van Roparun. IPSO, het landelijk orgaan “Instellingen PsychoSociale Oncologie”, ontwikkelt in samenspraak met de praktijk, de inhoudelijke kant van de opleidingen.

Nazorgcentrum IntermeZZo is gevestigd aan de Dokter van Thienenweg1A in Zwolle. Ieder die belangstelling heeft, is welkom om binnen te lopen.
Open op werkdagen van 9.00-17.00 uur en bereikbaar via (06) 53 76 71 45.