Op de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool kregen 23 leerlingen hun typediploma

 

De cursus computertypen van Typ Plus op de basisscholen is weer afgerond. 198 leerlingen, in de leeftijd van 9-11 jaar, mochten een diploma/certificaat in ontvangst nemen.
In Genemuiden op de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool waren dat 23 leerlingen, die allemaal hun diploma kregen. Een slagingspercentage van 100%. Gefeliciteerd.
De leerlingen hadden een vaardigheid variërend van 130 tot over de 200 aanslagen per minuut. Daarnaast leerden ze de basisvaardigheden van Word. Er werd een brief gemaakt, een rapportage en een tekstverwerkingsopdracht.
Ze zijn allemaal erg blij dat ze het hebben afgerond. In september hopen we weer te starten met een nieuwe cursus.