Open lesmorgen op CBS De Driemaster

 

Donderdag 31 januari a.s. is er op De Driemaster in Hasselt een open lesmorgen. Belangstellende ouders en verzorgers krijgen op deze ochtend de gelegenheid om vanaf 9.30u lessen van de groepen 1 t/m 8 bij te wonen.

De Driemaster is een christelijke basisschool waar aandacht is voor het unieke talent van elk kind. Kinderen worden begeleid in het ontdekken en ontwikkelen van deze talenten. O.a. door het aanbieden van thema’s volgens het gedachtengoed van de Meervoudige Intelligentie. Daarnaast is er veel aandacht voor positief gedrag. De kernwaarden van waaruit gewerkt wordt zijn: veiligheid, verbondenheid, vrijheid en verantwoordelijkheid.

Tijdens de open lessen krijgen ouders een indruk  van de manier waarop kinderen leren, de sfeer en de organisatie in de school. Ouders die zich nog oriënteren bij het kiezen van een basisschool , zijn ook van harte welkom op deze ochtend.

Buiten de open lesochtend om kan er uiteraard een kennismakingsgesprek aangevraagd worden: dir@cbsdedriemaster.nl

Mocht uw kind voor 1 oktober 2020 vier jaar worden, dan is het aan te raden uw kind voor 1 maart 2019 aan te melden.
Voor meer info: www.cbsdedriemaster.nl