Open lesochtend van CBS Mastenbroek

 

Op dinsdag 19 maart van 9:00 uur tot 11:00 uur houdt CBS Mastenbroek een open lesochtend. De school komt op deze ochtend graag in contact met bestaande en (eventueel toekomstige) nieuwe ouders. U kunt gedurende deze tijd zelf bepalen hoe laat en hoe lang u onze lessen bezoekt.

CBS Mastenbroek is een christelijke basisschool en geeft onderwijs aan ongeveer 30 kinderen. De kinderen komen uit Mastenbroek en omliggende plaatsen. De kinderen zijn verdeeld over twee groepen.

CBS Mastenbroek is de plek waar elk kind zijn/haar eigen talenten kan laten groeien en bloeien. De school wil een veilige omgeving bieden waar elk kind wordt uitgedaagd om te ontdekken wat het zelf goed kan, maar ook om te ervaren wat het samen met anderen kan bereiken.

Tijdens de lessen staan de lesdoelen centraal en begeleiden de leerkrachten de kinderen met de eerste oefeningen. Als de kinderen de les begrijpen gaan ze de leerstof verder verwerken op chromebooks. De digitale methodes zijn zoveel mogelijk adaptief en geven direct feedback. Met aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, godsdienst, verkeer en de creatieve vakken werken de kinderen vaak samen.

De school gaat in haar onderwijs uit van een scheppende God en dat alle kinderen hun specifieke talenten hebben gekregen. Elke dag begint met een bijbelvertelling of een andere werkvorm om uit de Bijbel te leren.

De kinderen leren om respectvol met elkaar om te gaan. Als de kinderen na groep acht de school verlaten hebben zij een goede basis om verder te groeien als zelfstandige en verantwoordelijke wereldburger die een eigen plek inneemt in de maatschappij.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.cbsmastenbroek.nl
Ons adres is: Kerkwetering 2, Mastenbroek