Rabobank steunt de verenigingen uit Genemuiden

 

18 april – Veel blije en verraste gezichten in Music Club Kampen tijdens de uitreiking van de
Rabobank Clubkas Campagne. Woensdag 17 april heeft Rabobank IJsseldelta opnieuw
geïnvesteerd in het verenigingsleven. Dit jaar met maar liefst € 110.000. In totaal hebben 106
verenigingen en stichtingen een bijdrage ontvangen voor hun clubkas. Een welkome bijdrage aan
een sector die alle support verdient.

Kloppend hart
Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen. Ook in Regio Zwolle vormt het
verenigingsleven een groot sociaal netwerk; ontmoetingsplaatsen waar mensen samen sporten, met
elkaar zingen, muziek maken of een goed doel ondersteunen. Verenigingen en stichtingen zorgen
voor talentontwikkeling. Daarom ondersteunt Rabobank IJsseldelta verenigingen en stichtingen in
hun activiteiten.

Raboklanten beslissen
Rabobank is een coöperatie. De bank heeft geen aandeelhouders, maar leden en klanten. Zij
vervullen een belangrijke rol, zowel in het meedenken met de koers als in het meebeslissen over de
bestemming van de winst. Niet de bank, maar klanten geven de doorslag. Dit geldt ook bij de
verdeling van de Clubkas Campagne waarin iedere klant 5 stemmen kan uitbrengen op de
verenigingen en stichtingen die hij een warm hart toedraagt. In totaal hebben klanten van Rabobank
IJsseldelta ruim 22.275 stemmen uitgebracht.

Investeren in eigen kracht
Verenigingen kampen met een teruglopend aantal vrijwilligers, minder financiële middelen en een
afname van leden. Betrokkenheid en zichtbaar zijn is van waarde om leden en vrijwilligers te boeien
en binden. De Rabobank Clubkas Campagne draagt hieraan bij door clubs uit te dagen om zichzelf op
een creatieve manier te presenteren en stemmen te werven. Deze oproep heeft verscheidene clubs
gemotiveerd om een eigen campagne te voeren. De 10 meest creatieve en hartverwarmende
campagnes hebben als beloning voor hun inzet een bonusprijs ontvangen.

Clubkas event op één locatie, maar mét aandacht voor het lokale
Afgelopen woensdag werden alle cheques uitgereikt in de Music Club in Kampen. Elkaar ontmoeten
en versterken stond deze avond centraal. De deelnemende clubs zijn voornamelijk sport- en
cultuurverenigingen en stichtingen die zich richten op beweging en ontspanning. De
bestedingsdoelen variëren van investeringen in muziekinstrumenten tot het verduurzamen van
clubgebouwen en het bieden van sportfaciliteiten voor mindervaliden.