Theo Rietkerk vijfde op de lijst voor Eerst Kamer

 

Kampenaar Theo Rietkerk staat definitief op plaats 5 van de CDA-lijst met kandidaten voor de Eerste Kamer. Theo Rietkerk is daarmee de eerste nieuwkomende man op de CDA lijst.

Gekozen door Provinciale Staten

Eerste Kamerleden worden gekozen door Provinciale Statenleden. De verkiezingen op 20 maart as voor Provinciale Staten zijn dus ook voor de landelijke politiek van belang. Op 20 maart is een uitgebrachte stem zo dubbel waardevol. Een stem voor  het CDA Overijssel is ook een stem voor CDA kandidaat Theo Rietkerk in de Eerste Kamer.

Nevenfunctie

Het Eerste Kamerlidmaatschap is een nevenfunctie. De hoofdfunctie van Theo Rietkerk blijft voorzitter CvB Landstede Groep. Met zijn ervaring als oud Tweede Kamerlid en Oud Gedeputeerde van de provincie Overijssel brengt Theo Rietkerk regionale en landelijke ervaring mee.