Vogellust zet jubilaressen en haar wereldkampioen in het zonnetje

 

Vanavond kwamen de leden van Vogelvereniging Vogellust bijeen voor de prijsuitreiking van afgelopen TT 2018. Henk Bakker kreeg uit handen van voorzitter Henk Klasen het bondskruis uitgereikt voor  de score van 94 punten van zijn Grijskaplijster. Vervolgens werden de overige prijswinnaars hun prijzen overhandigd. Alle jeugdleden kregen een beker en een  bondsmedaille  voor hun  behaalde resultaten, een mooie stimulans om door te gaan met deze fascinerende hobby.

Echter er waren meer redenen om deze avond bij stil te staan. Jos van Dijk werd op de laatste COM-kampioenschappen in Zwolle maar liefst wereldkampioen met zijn zwartkopcaique.
Een uitzonderlijke prestatie, die niet eerder door een lid van Vogellust in de wacht werd gesleept.
Namens de vereniging feliciteerde de voorzitter Jos met zijn behaalde resultaten en Vogellust mag met recht trots zijn met een wereldkampioen in haar midden.

Tot slot was er de huldiging van een drietal jubilaressen, Wim ter Horst en Berend van Dalfzen, beiden 40 jaar lid en Jannes v.d. Linde, die als  eerste binnen de vereniging de 50 jaar aantikt.
Allen kregen de bijbehorende bondsinsignes opgespeld door Henk Klasen, die tot elk lid afzonderlijk een persoonlijk woord richtte omtrent hun bemoeienissen voor de vereniging en daar buiten.
In de vogelwereld staan deze mannen binnen hun categorie van vogels, resp. tropen, kanaries en kromsnavels goed bekend door hun ruime ervaring op het gebied van het houden en kweken van vogels.

Een ruime opkomst en een ontspannen sfeer, waarbij naast vogelpraat gezelligheid de boventoon voerde en menig vogelliefhebber liet wetend al smachtend uit te zien naar het voorjaar om zich op te maken voor het nieuwe kweekseizoen.

Foto’s gemaakt door Vogellust.