VVD stelt vragen over bereikbaarheid appartementencomplex Buiten de Enkpoort

 

Naar aanleiding van een signaal van een inwoner op Facebook, stelden wij de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Momenteel wordt de weg Buiten de Enkpoort vernieuwd. Deze werkzaamheden zorgen ervoor dat bewoners van het appartementencomplex geen gebruik kunnen maken van hun auto gedurende de werkzamheden. Ook is het voor hulpdiensten niet mogelijk om bij het pand te komen. De VVD Zwartewaterland stelt daarom de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:
• Is het College bekend met bovenstaand geschetste situatie?
• Wordt er overleg gevoerd met hulpdiensten bij projecten waarbij grotere complexen niet via de weg bereikbaar zijn?
• Is het College bereid met de aannemer in gesprek te gaan om op korte termijn een tijdelijke weg te realiseren om gemotoriseerd vervoer
van en naar het appartementencomplex mogelijk te maken?