Weinig hinder van de storm in Genemuiden

 

Je ziet de Veerman denken; dat valt reuze mee, de eerste storm van 2019.
Zeker als we een jaar terug gaan, toen in Januari een zware westerstorm voor veel overlast zorgde.
Nu beperkt het zich tot wat overlast voor het (fietsende) verkeer, en een wat hogere waterstand.