Wethouder Slingerland opende vanmiddag de schoolbibliotheek van CNS De Driester

 

Op dinsdag 8 januari werd op feestelijke wijze de schoolbibliotheek van CNS De Driester aan de Kamperzeedijk geopend. Met de nodige hulp van de jongste en de oudste leerling van de school verrichtte Wethouder Slingerland de opening door officieel het lint door te knippen.

Lezen en taalontwikkeling zijn belangrijke doelen voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. CNS De Driester heeft daarom flink geïnvesteerd in een uitgebreide schoolbibliotheek. In januari 2018 sloot de lokale dorpsbibliotheek. Na het sluiten van de bibliotheek hebben de school en de bibliotheek de handen ineengeslagen en is het project ‘De Bibliotheek Op School’ opgestart. De collectie van de bibliotheek is, mede met behulp van de inzet van vrijwilligers, flink onder handen genomen. Er zijn veel nieuwe boeken aangeschaft, de inrichting van de bibliotheek is aangepast en alle boeken staan in een nieuw uitleensysteem.