Eén grote familie in de binnenhaven

 

Onder een strak blauwe lucht liep vanmiddag de binnenhaven lekker vol met sleepboten en opduwers.
Het lijkt wel een grote familie die elkaar op een reünie treffen; de bemanning van iedere boot die binnenvaart wordt
met omhelzingen en handdrukken verwelkomd.
Zo gauw de boot vast ligt opent de schipper het luik van zijn machinekamer, zodat je als toeschouwer de opgepoetste
en glimmende motor kan zien en daarna verschijnen de stoelen aan dek en haalt men verhalen op.
Al met al een gezellig maar ook kleurrijk schouwspel door de vele vlaggen en vaandels.

Klik hier voor de foto’s van Hans Hilberts