Leerlingen van de Genemuider basisscholen krijgen uitleg over Dode Hoek

 

Dinsdag 13 en donderdag 15 maart gaan 372 kinderen uit groep 7 en 8 van alle Genemuider basisscholen naar JobTrans aan de Nijverheidsstraat op het industrieterrein in Genemuiden. Ze krijgen daar instructie over de Dode Hoek bij vrachtwagens.

Ernstige ongelukken.
Er gebeuren nog veel ernstige ongelukken met vrachtwagens en (brom-)fietsers omdat ze elkaar soms niet (kunnen) zien. Om deze dodehoekongevallen te voorkomen, is het belangrijk (brom)fietsers en vrachtauto’s van elkaar te scheiden.
Het scheiden van verkeerssoorten met grote verschillen in groottes is een belangrijk principe voor verkeersveiligheid. Het verschil in massa is bijzonder groot bij fietsers en vrachtauto’s. Het mengen leidt vroeg of laat tot aanrijdingen, waarvan de afloop zeer ernstig kan zijn.

Zolang een goede scheiding van vrachtverkeer en fietsers nog niet is gerealiseerd, moeten er maatregelen zijn die de kans op dodehoekongevallen verkleinen. Mogelijkheden op de gebieden ‘mens’, ‘voertuig’ en ‘weg’ moeten worden benut. Dat houdt in:
• Onderwijs en voorlichting aan fietsers en vrachtautochauffeurs;
• Waarschuwingssystemen op voertuigen;
• Veilige inrichting van kruispunten waar fietsers en vrachtauto’s elkaar kunnen tegenkomen. Dat betekent o.a. veilige groenfasen bij verkeerslichten, vrachtauto- en fietsroutes scheiden

Vuistregels voor de dode hoek
In het basisonderwijs is VVN actief met het dodehoekproject ‘Veilig op Weg’. Hierin werkt VVN afdeling Genemuiden samen met JobTrans.

Kinderen wordt een tweetal vuistregels geleerd:
• Blijf altijd rechts en ruim achter de vrachtauto;
• Houd altijd minimaal 3 meter afstand tot de vrachtauto.

Klik hier voor de foto’s van Richard Ruijg