Schoolfeest bij OBS De Vogelaar

Zoals elk jaar hield OBS De Vogelaar ook nu weer haar traditionele schoolfeest.

Dit schoolfeest houdt de school jaarlijks om te kunnen blijven voorzien in extra benodigdheden en activiteiten voor de kinderen van de school. Daarnaast wordt een deel van de opbrengst van het schoolfeest geschonken aan een goed doel.

Voor dit jaar heeft De Vogelaar gekozen om een deel van de opbrengst te schenken aan de stichting “Elk Kind Telt (UP4S)”.

Stichting UP4S helpt kansarme kinderen in Oeganda.

Video: Benny Breman