Wethouder Maarten Slingerland en voormalig wethouder Arie Speksnijder openen Greentebrug

 

Vanmiddag is de Greentebrug officieel geopend door wethouder Slingerland en oud-wethouder Speksnijder.
De openingshandeling was een treffen tussen “oud en nieuw” op de brug, wat de verbinding met het verleden symboliseerde.

Overgang van het oude naar het nieuwe centrum
De brug symboliseert de overgang van het oude naar het nieuwe centrum. Het was deze plek waar ‘buuznsnieders’, boerenknechten en meiden zich ’s morgens vroeg verzamelden en vertrokken voor het snijden van biezen en melken van het vee. De op de landerijen gedroogde en voor Genemuiden zo belangrijke biezen, werden over deze brug de stad in gebracht. Ook op dit moment is deze brug nog steeds een belangrijke passage. Het is de overgang tussen het (hoger liggende) oude centrum en de (laag gelegen) nieuwe woonwijken. De straat die hier tegenwoordig loopt heet dan ook heel toepasselijk ‘De Koppel’.

Brug resultaat inwonersparticipatie
De aanleg van de brug van De Koppel is een onderdeel van het Centrumplan Genemuiden. Via een traject van inwonersparticipatie is de aanleg van de brug vorm gegeven en door een werkgroep uitgevoerd. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Volksijsbaanvereniging De Eendracht, stichting Stadswacht, Historisch Centrum, Middenstandsvereniging en de kerken. Door subsidies van onder andere de provincie Overijssel en de Rabobank, en Provisoorfonds en een bijdrage van de gemeente is dit financieel mogelijk gemaakt.

Klik hier voor de foto’s van Hans Hilberts