Wethouder Speksnijder verricht een starthandeling voor de reconstructie van de kruising Koppel/Tagweg/Bereklauw in Genemuiden

Vanaf 19 juni 2017 wordt het wegdeel van de Koppel tussen de Tagweg en de oude Tagweg gereconstrueerd. Het bestaande asfalt wordt vervangen door nieuwe bestrating en de trottoirs worden opnieuw aangebracht inclusief een nieuwe afwatering.

Na gereedkomen van genoemd wegdeel wordt de kruising Koppel-Tagweg-Bereklauw vanaf 26 juni 2017 gereconstrueerd. Het asfalt wordt vervangen door bestrating, de kruising wordt als plateau uitgevoerd met drempelopgangen en voorzien van een zebrapad aan de kant van de Bereklauw.

Tijdens de werkzaamheden is de kruising afgesloten voor alle verkeer. De stremming duurt naar verwachting ca 3 weken. Bestemmingsverkeer voor de Kettingweg wordt omgeleid via de Matenweg en Sanssenhekkenweg.

Klik hier voor de foto’s van Tineke Buitink